IV FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE

ogólnopolska konferencja naukowa pt.

"Miasto w Europie XXI wieku: wyzwania, oczekiwania, zagrożenia, potrzeby"

15 marca 2017r., Gdańsk

- POLSKIE MIASTO - OCZEKIWANIA I WYZWANIA - POLSKIE MIASTO PRZYSZŁOŚCI 2020 - MIASTO WIELOKULTUROWE - INTEGRACJA SUBREGIONALNA
-TRANSPORT MIEJSKI - NOWE KONCEPCJE ROZWOJU POLSKICH MIAST - MOBILNOŚĆ - BEZPIECZEŃSTWO - UŻYTECZNOŚĆ - TECHNOLOGIA –

O Forum

Zaufali nam:

„Gdy skupimy się na miejscu, można zrobić wszystko inaczej” - Fred Kent

Trzecie "Forum Przestrzenie Miejskie" będzie kolejnym spotkaniem poświęconym przestrzeni miejskiej i wielu jej funkcji w aspekcie sukcesów, porażek i nowych wyzwań.
Konferencja zostanie podzielona na trzy panele dyskusyjne.

Tematyka obejmować będzie głównie tematykę związaną z innowacyjnymi procesami społecznymi, gospodarczymi i kulturowymi zachodzącymi w przestrzeniach miejskich.

Główne cele „III Forum” to przede wszystkim:

  • » Zbudowanie platformy wymiany myśli i doświadczeń wszystkich odpowiedzialnych za jakość życia w przestrzeniach miejskich – władz samorządowych, architektów, projektantów, socjologów oraz przedsiębiorców i producentów;
  • » Ocena rozwiązań polskiej przestrzeni miejskiej i wielu jej funkcji w aspekcie –sukcesów, porażek oraz nowych wyzwań;
  • » Określenie i sposoby wyznaczenia konkretnych zadań zapewniających rozwój społeczeństwa obywatelskiego jako współrządzącego przestrzenią miejską;
  • » Ocena pozytywnych i negatywnych społecznych aspektów rozwoju i wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych takich jak e-komunikacja, e-handel itp. w przestrzeni miejskiej   
  • » Określenie najważniejszych zadań spełniających wymogi zrównoważonego rozwoju miast i obszarów międzymiejskich i metodologii ich wdrażania  

 

Uważamy, że potrzeby i problematyka kształtowania przestrzeni miejskich wymaga poszukiwania rozwiązań nowoczesnych, najlepiej służących mieszkańcom miast, popularyzacji tej problematyki orz realizacji przedsięwzięć, w których będą mogli uczestniczyć świadomi tych potrzeb mieszkańcy miast.

Przestrzeń miejska staje się przedmiotem dyskusji społecznej, a projekty artystyczne jedną z metod jej wyrażania.

III Forum będzie kolejnym spotkaniem „ponad podziałami” – doskonałą okazją do wspólnej dyskusji oraz poszukiwania inspiracji w doświadczeniach ekspertów, którzy będą mogli w nieformalnej atmosferze podzielić się swoją wiedzą czy stosowanymi rozwiązaniami.